Atelier Ruso - Milan Ruso


Alzheimercentrum Hostomice

RUSO ATELIER
Ing. arch. Milan Ruso
Táborská 31
140 43 Praha 4

Mobil: 602 375 230
Tel/Fax: 261 102 429
atelier.ruso@seznam.cz
www.rusoatelier.cz
www.rusofoto.cz


NABÍZÍME VÁM

Studie
Projekty
Územní rozhodnutí
Stavební povolení
Autorský dozor
Investiční záměry
Ekonomika staveb
Rozpočty
Konzultace

Novostavby
Rekonstrukce
Rodinné domy
Přístavby
Interiéry veřejné
Interiéry bytové
Design předmětů
Výtvarná fotografie
Fotografie v interiéru
Zahrady

Hotely
Restaurace
Administrativa
Kulturní stavby
Tělovýchova
Bydlení
Penziony
Sakrální stavby

Vila Nebušice, Praha
Rekonstrukce stodoly, Všehrdy Sportovní areál Hlubočepy, Praha
Rodinný dům Hlubočepy, Praha Zahrada Řež u Prahy
Japonský dům Mříž nad studnou, Starosedlský hrádekHarmonogram zpracování zakázky

Obecné principy mojí práce, realizační etapy a jejich náplň. Jedná se o demonstrativní výčet činností, vzhledem k individuálním požadavkům každého jednotlivého objednatele či investora (dále jen „investor“).

1. Úvodní fáze (ÚF)

Tvoří zejména:
Pozn.

2. Architektonická studie (ST)

Obsahuje zejména:

3. Dokumentace k územnímu řízení (DUR)

Obsahem této etapy je zejména:

4. Dokumetace pro stavební povolení (DSP)

Zejména:

5. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Obsahuje zejména:

6. Interiér (INT)

Zejména:

7. Zahrada (ZAH)

Zejména:

8. Autorský dozor (AD)

Zejména:


© 2008-2019 Milan Ruso - Atelier Ruso, Táborská 31, 140 43, Praha 4 - mobil: 602 375 230, tel/fax: 261 102 429 - webdesing - Milioi